V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FORD, Robert

Robert FORD vl. jm. Faltin, uváděn též Robert W. Ford (* 5. 3. 1887 Mladá Boleslav, † 22. 7. 1949 Praha)  – herec. Po studiích nastoupil uměleckou dráhu jako herec a zpěvák ve Vídni, Berlíně, Mnichově a Opavě. Za 1. světové války byl v ruském zajetí a počátkem 20. let začal filmovat ve Vídni a pak přesídlil do Prahy, kde hrál v různých divadlech a rozhlase. Svou div. činnost završil po 2. světové válce v pražském Divadle V+W (1946–47). Od počátku 20. do konce 30. let byl hojně herecky využíván před kamerou, kde v patnácti němých a šestačtyřiceti zvukových filmech zpodobnil pestrou škálu figurek rozličných profesí, charakterů a stavů. Nejpočetnější skupiny tvoří postavy světáků a kavalírů (Syn hor, 1925; Pasák holek, 1929; Fidlovačka, 1930), důstojníků (Karel Havlíček Borovský, 1925; Plukovník Švec, 1929; C. a k. polní maršálek, 1930; Třetí rota, 1931; Anton Špelec, ostrostřelec, 1932; Vzdušné torpédo 48, 1936), obchodníků (Dva pekelné dny, 1928; Marijka nevěrnice, 1934; Bezdětná, 1935), úředníků, ředitelů a vysokých činovníků (Karel Havlíček Borovský, 1931; Písničkář, 1932; Svítání, 1933; Láska a lidé, 1937; Svatební cesta, 1938), hostinských (Mlynář a jeho dítě, 1928; Starý hřích, 1929), a zejména hostů a návštěvníků různých akcí, restauračních podniků a veřejných zařízení (Hanba, 1929; Skřivánčí píseň, 1933; Řeka, 1933; Barbora řádí, 1935; Tři muži ve sněhu, 1936; Bláhové děvče, 1938). Roku 1938 s filmováním přestal, aby se naposled před kamerou objevil v krátkometrářním snímku Otakara Vávry Podvod s Rubensem (1940)
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!