V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FOCHT, Emil

Emil FOCHT (* 31. 10. 1864 Praha, † 22. 3. 1954 Tuchoměřice, okres Praha-západ)herec; manžel herečky Marie Faltysové–Fochtové (1864–1930). Měl být důstojníkem, ale zlákalo ho divadlo. Začínal jako statista v pražských divadlech a po šestiletém působení u venkovských div. společností (J. Faltys, P. Švanda st., J. V. Suk) byl angažován do činohry Národního divadla v Praze (1890–1914, 1919–23), kde se však dostával k větším rolím poměrně zřídka. Jeho herectví souviselo s uhlazeným deklamačním stylem pozdního romantismu, snad i proto se ve zkukovém filmu neprosadil. Byl činný v Organizaci českého herectva a jako penzista vedl dlouhou dobu s bývalou operní pěvkyní R. Maturovou kino Na Slovanech, jehož licence patřila Klubu sólistů Národního divadla ve výslužbě. Svými hereckými schopnostmi podpořil pouze čtyři němé filmy ve vedlejších postavách pana lesního (O děvčicu, 1919), lékaře a otce hlavního hrdiny Miloše Drahoty (Za čest vítězů, 1920), mlynáře Dolanského (Kříž u potoka, 1921) a naposled jako správce hradu Podiven v prvním českém velkofilmu J. S. Kolára Svatý Václav (1929).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!