V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FLEISCHER, Rudolf

Rudolf FLEISCHER vl. jm. Fleišer (* 27. 10. 1928 Praha)herec a divadelní režisér; bývalý manžel herečky A. Hesounové. Nejprve na DAMU vystudoval herectví (1955) a posléze režii (1965). Mezitím vystřídal herecká angažmá v pražském Divadle Jiřího Wolkera, v Příbrami a Kolíně. Pak se věnoval především režii na jevištích Hudebního divadla v Karlíně (1963–65), Městského divadla Příbram (1965–67), v zájezdové scéně Maringotka (1967–68) a Laterně magice (1968–73). Činný byl i později, mj. spolurežíroval s J. Dvořákem jeho představení Čochtan vypravuje. V podružných roličkách ho diváci mohli zahlédnout v několika filmech: Jožka (Dům na Ořechovce, 1959), vousáč (Okurkový hrdina, 1963), hlavní inženýr (Na koho to slovo padne… 1979), bezejmenná epizoda (Temné slunce, 1980), kamarád v pojišťovně (Jak napálit advokáta, 1980), francouzský vyslanec (Putování Jana Amose, 1983), otec bohaté dívky Saši (Jak básníci přicházejí o iluze, 1984) a zatím na film. plátně naposled jako jeden z hostů v komedii D. Kleina Vážení přátele, ano (1989). Po delší době si zahrál alespoň v krátkém filmu FAMU Katrin a Rut (1995) a pak se objevil i na tv. obrazovce v seriálu Pražský písničkář (1997) a filmu Milenec lady Chatterleyové (1998).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!