V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIŠEROVÁ, Zuzana

Zuzana FIŠEROVÁ provdaná Svátková (* 1959 Praha)herečka a referentka. Začínala jako dětská herečka v dabingu (namluvila mj. malou hrdinku v dětském filmu Lišáci, Myšáci a Šibeničák, 1970). Křest před kamerou absolvovala epizodkou družičky v Lipského frašce Slaměný klobouk (1971). Následovaly drobné i větší role školaček a dívek ve filmech o dětech a s problematou mladých lidí, které natáčeli režiséři věnující se soustavně této tematice (Věra Plívová-Šimková, K. Kachyňa, Jiří Hanibal a Jindřich Polák). Postupně se na plátně představila jako Blaženka zvaná Myška (O Sněhurce, 1972), Bláža Sehnalová (Vlak do stanice Nebe, 1972) dívka (Pan Tau a tisíc kouzel, 1972), dívka z dětského domova Madla (Údolí krásných žab, 1973), Anička (Velké trápení, 1974), studentka (Smrt mouchy, 1976) a mladší prodavačka (Čekání na déšť, 1978). Všechny role popularitou zastínila její postava nevzhledné praktikantky Libušky Douchové, která v komedii L. Smoljaka Vrchní, prchni (1980) bezmezně miluje svého šéfa, záletného knihkupce a falešného vrchního Dalibora Vránu (J. Abrhám). S filmem se rozloučila – už pod jménem Svátková – roličkou pokojské P v povídce Oldův večírek z Vorlovy Pražské pětky (1988). Roku 1976 spoluzaložila pantomimickou skupiny Mimóza (Mimosa), zabývala se amatérsky pantomimou (vyhrála pantomimický festival v Litvínově) a neúspěšně se hlásila na pražskou Státní konzervatoř. Zájem o alternativní div. formy ji přivedl na Lidovou konzervatoř mezi žáky profesora I. Vyskočila. Vystudovala Střední hotelovou školu a pracuje jako referentka v cestovním ruchu.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!