V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIŠEROVÁ, Lenka

Lenka FIŠEROVÁ (* 31. 7. 1944 Praha, † 26. 10. 2007 Praha)  – herečka. Po absolvování herectví na DAMU (1966) byla pouze ve dvou stálých angažmá, v Divadle Petra Bezruče v Ostravě (1967–69) a v pražském Divadle na forbíně (1969–70). Se zákulisím filmu se seznámila po debutu v epizodce dívky v Bělkově snímku Deštivý den (1962) díky menším i větším rolím: milé mladého cihláře (V. Sloup) Pralinky (Bez svatozáře, 1963), dívky (Naděje, 1963), služky (Horoucí srdce, 1962), ošetřovatelky (Naděje, 1963), dělnice z textilky Jitky (Strakatí andělé, 1964), tanečnice Jany Pilátové (Smrt za oponou, 1966), dcery listonošky Čeplové (V. Chramostová) Cilky (Objížďka, 1968), sekretářky na VB (Člověk není sám, 1971), žebračky s dcerkou (Zločin v Modré hvězdě, 1973), vedoucí na pionýrském táboře Věry (Údolí krásných žab, 1973) a staniční sestry Karly (Hodina pravdy, 1977). Zaujala titulní postavou v Moskalykově tv. adaptaci Lustigovy prózy Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (1965), ale jinak se na obrazovce objevovala jen ojediněle: film Petra a Pavla (1983) a seriál Johann Sebastin Bach (1985). Po roce 1970 působila ve svobodném povolání, hostovala v oblastních divadlech (např. Kladno, Kolín) a od roku 1989 se věnovala především pedagogické činnosti na DAMU a působila jako lektorka a konzultantka kultury mluveného projevu. Byla porotkyní recitačních soutěží (Šrámkova Sobotka a Wolkerův Prostějov), spolupracovala s rozhlasem i s pražskou poetickou vinárnou Viola.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!