V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BAMBASOVÁ, Daniela

Daniela BAMBASOVÁ rozená Kopecká (* 11. 11. 1954 Brno) herečka; bývalá manželka herce L. Bambase a matka herce D. Bambase. Po absolvování hudebně-dramatického oddělení pražské Státní konzervatoře (1976) nastoupila první angažmá ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Odtud po sedmi sezonách odešla se svým tehdejším chotěm do Českých Budějovic (1982), kde na rozdíl od něj působí v Jihočeském divadle dodnes: mj. Antigona, Laura (Skleněný zvěřinec), Maryša, Manon Lescaut, Arkadinová (Racek), Isadora Duncan, Regina (Lištičky), Alžběta (Marie Stuartovna), z komediálních Tekla (Ženitba), teta Kateřina (Saturnin), Titánie (Sen noci svatojánské). Získala několik celostátních i krajských div. cen. Na film. plátně debutovala roličkou komorné ve Vláčilově životopisném Koncertu na konci léta (1979). Většími úkoly ji pověřili slov. filmaři. V Hledíkově psychologicko-kriminálním dramatu Kočka (1982) ztělesnila zpěvačku Zoru Orvaiovou a maminku Letkovou si zahrála u dalšího slov. režiséra Jarábka ve filmu pro mládež Žaby a iné ryby (1986). Do českého filmu se vrátila epizodou v Troškově komedii Kameňák (2003). Na obrazovce ji diváci mohli vidět v cyklu Bakalářia seriálech Četnické humoresky (2000), a hlavně Velmi křehké vztahy (2007), kde hrála matku právníka Petra Černého, tedy svého syna. Spolupracuje s rozhlasem a občas se věnuje i dabingu.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!