V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIŠER, Václav

Václav FIŠER vl. jm. Fischer (* 17. 9. 1912 Klatovy, † 30. 10. 1992 Praha)herec; otec podnikatele Václava Fischera (* 1954). Profesionální dráhu zahájil na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech (1934–40). Za okupce přerušil div. činnost, ke které se vrátil až po osvobození jako člen Vesnického divadla (1946–50), Městského divadla pro mládež v Praze (1953–60) a pak oblastních divadel v Pardubicích, Teplicích, Příbrami a Kladně. Od poloviny 50. let účinkoval před kamerou v epizodních rolích, většinou dělníků (Partyzánská stezka, 1959; Černá sobota, 1960; Černá dynastie, 1962; Ostře sledované vlaky, 1966; Kdo chce zabít Jessii?, 1966; Flirt se slečnou Stříbrnou, 1969), policistů (Padělek, 1957; Mstitel, 1959), hostinských (Trápení, 1961; 5 milionů svědků, 1965). Ve středometrážním špionážním snímku Pavla Háši Případ Daniela (1964) vytvořil hlavní postavu vyšetřovatele kontrarozvědky. Později si zahrál menší úlohy vězně (Klíč, 1971), zatýkajícího strážníka (Lupič Legenda, 1972), soudce (Zločin Modrá hvězda, 1973), delegáta stranického sjezdu (Dvacátý devátý, 1974), ministra zemědělství (Můj brácha má prima bráchu, 1975; Brácha za všechny peníze, 1978), slévárenského mistra (Paleta lásky, 1976), starého dělníka (Osvobození Prahy, 1976; Julek, 1979), radikálního komunisty (Vítězný lid, 1977), pana Novotného (Zelená vlna, 1982), vážného ve skladu (Oči pro pláč, 1983), důchodce (Fandy ó Fandy, 1983) a naposled na film. plátně hrál dědka v snímku K. Kachyni Sestřičky (1983), kde za něj mluvil R. Vrchota. Poté se ale ještě objevoval na obrazovce, a to zejména v seriálech (Chalupáři, 1975; Muž na radnici, 1976; Okres na severu, 1980; Rozpaky kuchaře Svatopluka, 1984; Vlak dětství a naděje, 1985; Slavné historky zbojnické, 1985), ale také v inscenacích, kde začínal už počátkem 70 let. (Chléb a písně, 1971; Zajatec šílenství, 1971; Královské usínaní, 1974; Vlčí halíř, 1975; Anna proletářka, 1980; Rubikova kostka, 1984).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!