V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIŠER, Stanislav

Stanislav FIŠER (* 18. 12. 1921 Ponětovice, okres Brno, † 16. 10. 2007 Brno)  – herec a divadelní režisér. Navštěvoval hospodářskou školu a po ukončení studia na Státní konzervatoři v Brně (1948) působil jako herec a režisér v brněnském Městském divadle mladých, respektive Divadle Julia Fučíka (1948–63) a pak byl operetním režisérem Státního divadla v Brně. Během čtvrt století zde spoluvytvořil jako režisér epochu slavných premiér světových i původních českých muzikálů (West Side Story, Dáma na kolejích). Režíroval též řadu tv. zábavných pořadů, inscenací a operet. Objevil se v několika psychologických a hudebních filmech 60. let, kde hrál menší postavy: svědka-odborového funkcionáře (Obžalovaný, 1964), pracovníka Domu osvěty (Třiatřicet stříbrných křepelek, 1964), průvodčího (Dáma na kolejích, 1966), rekvizitáře divadla (Bylo čtvrt a bude půl, 1968), továrního hlídače (Svatá hříšnice, 1970) a na film. plátně naposled se objevil jako starý myslivec v normalizační komedii A. Kachlíka Náš dědek Josef (1976). Poté ho mohli ještě vidět diváci na obrazovce (Kufr plný nadějí, 1977, Chladna zrána, 1982; Radostné události, 1983 a po dlouhé odmlce Na krásné vyhlídce, 1995). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1997).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!