V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIŠAR, Vlastimil

Vlastimil FIŠAR (* 13. 11. 1926 Predmier, okres Žilina, † 11. 6. 1991 Praha)  – herec; otec herce Jána Fišara (* 1955). Jeho otec byl Čech, matka Slovenka, on ovládal oba jazyky a cítil se Čechoslovákem. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze (1948) byl jednu sezonu členem Realistického divadla v Praze, ředitelem Městského divadla pro mládež (1951), uměleckým vedoucím Armádního divadla v Martině (1951–52) a od roku 1953 Ústředního divadla československé armády, respektive Divadla na Vinohradech. Věnoval se uměleckému přednesu (Lyra Pragensis, Viola), působil v rozhlase, ale i televizi. Od konce 40. let se sporadicky objevoval ve filmu ve vedlejších postavách intelektuálských typů, např. právníků (Strach, 1963; Dům Na poříčí, 1976), profesorů a docentů (Hněv, 1977; V podstatě jsme normální, 1981; Schůzka se stíny, 1982; Tichý společník, 1988), ale byl i učenný jezuita (Putování Jana Amose, 1983), vysokých úředníků (Uzavřený okruh, 1989), dále kriminalistů (Fešák Hubert, 1984; Podfuk, 1985), či otců (Křížová vazba, 1990). Často ho mohli diváci vidět také na obrazovce, a to jak v inscenacích a filmech (Božena Němcová, 1961; Obavy komisaře Maigreta, 1970; Sedm kilo pro králíčka, 1979; Život a smrt malíře Petra Jana B., 1986; Lékaři, 1988; Duše a dušičky, 1988; Smrt barona Gandary, 1990), tak v seriálech (Pan Tau, 1969–74; F. L. Věk, 1971;Jana Eyrová, 1972; Johann Sebastian Bach, 1985; Rodáci, 1988; Dlouhá míle, 1989; Případ pro zvláštní skupinu, 1989; Dobrodružství kriminalistiky, 1989). V letech 1967–70 zastával funkci prezidenta (od 1970 čestného prezidenta) Mezinárodní federace herců (FIA) a významně se podílel na činnosti Společnosti bratří Čapků (od 1987 jí předsedal).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!