V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FINGEROVÁ, Marie

Marie FINGEROVÁ (* 18??, † po 1930?)herečka. V letech 1921–23 hrála na jevišti Národního divadla v Praze v několika inscenacích režiséra Vojty Nováka (Don Caros, Král, Jánošík). Během 20. let ji spatřili návštěvníci biografů v šestnácti němých filmech jako představitelku manželek a matek (často po boku T. Pištěka či J. W. Speergera), které ztvárnila nejčastěji pod vedením režiséra V.Kubáska v adaptacích oblíbených románů domácích autorů Čarovné oči (1923), Záhadný případ Galginův (1923), který byl dlouho pokládán za ztracený a nakonec se našla kopie u krajanů v USA, Jindra, hraběnka Ostrovínová (1924), Děvče z hor (1924), Dvojí život (1924), Okovy (1925), Nemodlenec (1927), Dítě periferie (1929), výjimečně byla služkou H. Haase a M. Valentová (Jedenácté přikázání, 1925) a majitelkou salónu Klotyldou Rajskou (Válečné tajnosti pražské, (1926). Obdobné úlohy plnila i u dalších režisérů: matka u Josefa Kokeisla (Parnasie, 1925), dáma u J. S. Kolára (Řina, 1926), pěstounka Marie (S. Marwille) u M. Friče (Chudák holka, 1929). Zahrála si i v osvětovém, či spíše reklamním filmu Jinak otcové – jinak děti (1929), který propagoval v rámci milostného příběhu užívání chilského ledku na hnojení. Poté ji obsazoval režisér M. J. Krňanský: anarchistka Eva Karstenová (Krásná vyzvědačka, 1927), mlynářka Horynová (Starý hřích, 1929). Naposled se na plátně objevila už ve zukovém filmu, a to jako hospodyně Marta opět v Krňanského dramatu Černý plamen (1930).

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!