V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BAMBAS, Ladislav

Ladislav BAMBAS (* 25. 6. 1947 Záhořany, okres Litoměřice)herec; bývalý manžel herečky D. Bambasové a otec herce D. Bambase. Jako amatérský herec začínal v souboru ústeckého poetického Kladivadla, z něhož se po administrativním zrušení (1971) zformovalo Činoherní studio (Lidé obtížní aneb Votravové, Je to tak, Pohádky Karla Čapka), které však záhy opustil, aby v další jevištní činnosti pokračoval na oblastních scénách v Jihlavě (1973–74), Pardubicích (1974–75), Uherském Hradišti (1975–1981) a Českých Budějovicích (1982–90). Pak již zůstal bez trvalého angažmá. Křest před kamerou si odbyl současně ve dvou kriminálních filmech: jako nový dělník povrchového dolu Hubáček v Matějkově Zlé noci (1973) a jako kameraman v Zatykači na královnu (1973) D. Kleina. K dalšímu filmování se dostal až ve Vláčilově životopisném potrétu skladatele Antonína Dvořáka Koncert na konci léta (1979), kde ztělesnil studenta a pozdějšího věhlasného skladatele Oskara Nedbala. V tomto snímku si zahrála roličku komorné i jeho tehdejší žena Daniela. Následující a zatím poslední příležitost ve filmu dostal od režiséra Otakara Koska, v jehož psychologickém příběhu ze školního prostředí Už se nebojím (1984) hrál s M. Logojdovou rodiče mazaného jedináčka a nepsaného vůdce třídy Roberta (Lukáš Machalínek). Kupodivu největší herecký úkol před kamerou mu nabídla televize v roli Milana Hálka, jednoho z proptagonistů tv. seriálu brněnského studia ČST Konec dětských lásek (1980), který bez přílišného tendenčího zkreslování mapuje osudy tří kamarádů muzikantů po únorovém puči 1948.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!