V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FILIP, Josef

Josef FILIP (*1958 či 1959 Praha)dětský filmový herec a taxikář. Vyrůstal ve sportovní rodině a sám aktivně sportoval (hrál závodně rugby). V mateřské školce ho jako pětilého objevili filmaři a 10 let pak strávil ve film. ateliérech. Režisér Pavel Hobl si ho vybral pro jednu z hlavních klukovských postav – předškoláka Honzíka – v hudebním snímku pro děti Máte doma lva? (1963). Bezprostřední projev a sympatická tvář s šibalskýma očima ho učinily představitelem malých hrdinů v dalších filmech pro děti a mládež: Ludvík v Hanibalově povídce Kapr z triptychu Povídky o dětetch (1964) podle námětů Jana Procházky, zemanský synek Ondra z Kolče, o jehož dobrodružstvích za hustiských válek vypráví Vošmikův historický snímek Na Žižkově válečném voze (1968), osmiletý sirotek Ruda zvaný Prášílek v příběhu Tony, tobě přeskočilo (1969) Věry Plívové-Šimkové a Drahomíry Králové, školák Emil v šesti středometrážních filmech z velkého cyklu o němém pánovi s kouzelnou buřinkou: Pan Tau přichází (1970), Pan Tau a neděle (1970), Pan Tau jde do školy (1970), Pan Tau na horách (1970), Hledá se pan Tau (1972) a Pan Tau a tisíc kouzel (1972). Epizodku kluka se stříkací pistolí hrál v Gajerově povídce Jak se kalí ocel z triptychu Místo v houfu (1964). Naposled se na plátně objevil jako chlapec Tonda v Machově kriminální komedii Tři nevinní (1973). Po ukončení školy byl 12 let zaměstnán jako podnikový řidič (vozil ředitele) a od roku 1994 se živí jako taxikař. Režisér Václav Dvořák natočil jeho portrét do tv. cyklu Osudy hnězd (2007).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!