V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIGURA, Štefan

Štefan FIGURA (* 26. 10. 1910 Svätý Jur, okres Bratislava-venkov, † 19. 10. 2001 Bratislava)  – slovenský herec. Od absolvování herectví na Hudební a dramatické akademii v Bratislavě (1932) byl členem činohry (1932–37, 1944–80) a operety (1938–42) Slovenského národního divadla v Bratislavě. Uplatnil se ve filmu, zvláště v menších rolích venkovanů, z nichž některé hrál i v českých filmech (Milan Rastislav Štefánik, 1935; Matčina zpověď, 1937; Bílá tma, 1948; Vzbouření na vsi, 1949). Jeho herecká kariéra tím neskončila, nadále hrál v divadle, jen před kameru se opětovaně vracel vždy po delší odmlce až do poloviny 80. let ve slov. filmech: Ivanov (1963), Prípad krásnej nevernice (1973) a naposled ve vynikající Jakubiskově poetické fresce Tisícročná včela (1983). Mezitím účinkoval na obrazovce ve slov. inscenacích a tv. filmech i seriálu Vivat Beňovský (1975).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!