V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIFKA, Jan

Jan FIFKA (* 24. 9. 1889 Kolín, † 12. 10. 1970 Praha)  – operní pěvec-barytonista, herec a textař. Zanechal studia stavebního inženýrství a po pěvecké průpravě u K. Čecha působil v opeře Národního divadla v Praze (1916–26), když posledním představením, kde vystoupil, byli Mistři pěvci norimberští. Poté kvůli ušní chorobě musel ukončit operní kariéru a pouze příležitostně později vystupoval na koncertech a v rozhlase. Krátce byl také spoluředitelem Východočeského divadla (1925), ředitelem pražské Uranie a hudebního nakladatelství Accord. Uplatnil se též jako písňový textař, mj. pro R. A. Dvorského, Jiřinu Salačovou a orchestr Karla Vlacha (mj. Kup si pěkný balónek, 1944). Herecký křest před kamerou absolvoval v němém filmu vedlejšími úlohami skladatele (Plameny života, 1920) a lékaře (Buď připraven, 1923). Epizodními rolemi, kdy s výjimkou ředitele vídeňské opery v Čápově melodramatu Tanečnice (1943), šlo většinou o hosty či návštěvníky, přispěl už jen do filmů Host do domu (1942), Čtrnáctý u stolu (1943), U pěti veverek (1944), Sobota (1944), Hrdinové mlčí (1946), Velký případ (1946) a O ševci Matoušovi (1948).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!