V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIALKOVÁ, Drahomíra

Drahomíra FIALKOVÁ (* 8. 11. 1923 Sušice, † 11. 11. 2010 Praha)  – herečka; manželka herce J. Líra a matka herečky K. Lírové. Po osvobození začínala hereckou dráhu v souboru Modrá halena při Zemském oblastním divadle v Liberci (1945–47), pak vystřídala angažmá v pražském Divadle města Žižkova (1947–48) a na oblastních scénách v Mladé Boleslavi (1948–50), Českých Budějovicích (1954–59) a Pardubicích (1959–60). Od roku 1961 působí mimo divadlo. Ve filmu se vyskytovala minimálně a pouze v epizodních rolích nájemnice (Zelená knížka, 1948), učitelky (Nezlob, Kristino, 1956), dámy na kole (Psi a lidé, 1971), kadeřnice (Vím, že jsi vrah…, 1971), Nely (Morgiana, 1972), prodavačky (V podstatě jsme normální, 1981), inspektorky kultury (Nejistá sezóna, 1987). Zahrála si i v zahraničních filmech točených u nás (mj. Poslední motýl, 1990; Člověk v zoo, 2001; Kletba bratří Grimmů, 2005). Objevovala se také na tv. obrazovce v seriálech Pohádkový zeměpis (1972), Sanitka (1983) a Pomalé špípy (1993) i inscenacích a filmech (Strašidlo, které se směje, 1963, Lepší pán, 1971; Na západní frontě klid, 1979; Osvětová přednáška v Suché Vrbici, 1994; Politik a herečka, 2001). Ačkoliv její hlas je z Československého, později Českého rozhlasu jistě mnohým znám (např. Meteor, pohádky, dramatická pásma), anebo z loutkového tv. seriálu Broučci (1967), méně se již ví o její roli zprostředkovatelky kontaktů mezi disentem a exilem v distribuci různých tiskovin či o jejím podílu na zajištění dokumentace k návrhu na udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi. Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1995).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!