V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIALKA, Ladislav

Ladislav FIALKA (* 22. 9. 1931 Praha, † 22. 2. 1991 Praha)  – mim, choreograf, režisér a pedagog. Vystudoval taneční oddělení Státní konzervatoře v Praze (1956) a roku 1958 stál u zrodu Divadla Na zábradlí, kde působil ve zdejším pantomimickém souboru jako umělecký šéf, přední interpret a autor celovečerních inscenací, v nichž svou poetikou lyrické pantomimy navázal na romantickou tradici bílého mima. Na film. plátně debutoval jako malíř Honza v krátkých a kombinovaných (s animací) snímcích Malování pro kočku (1960) a Kočičí slovo (1960). V celovečerním filmu si poprvé zahrál šaška ve Vláčilově Holubici (1960), aby se poté objevil jako člen pantomimické skupiny (Neděle ve všední den, 1962; Bylo čtvrt a bude půl, 1968), ale zahrál si také v krátkometrážním snímku Pierot a múza (1963) a pak i menší postavy zlodějíčka v Jasného pohádkové satiře Až přijde kocour (1963), střihače Petříčka v povídkovém snímku Kolik slov stačí lásce (1961), vedoucího obchodu (Pět holek na krku, 1967) a smrtí oslepeného ve Vávrově historicko-životopisné fresce Putování Jana Amose (1983). Na obrazovce se objevil jako alchymista v dětském seriálu Já a můj pes (1970) a v záznamu přestavení Pantomima Ladislava Fialky (1974), kde si napsal scénář a měl i režii. Jeho portrét zachytil Otakar Brůna v knize Největší pieroti (1998).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!