V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIALA, Karel (2)

Karel (2) FIALA (* 3. 8. 1925 Hrušov, Ostrava)  – operetní herec a zpěvák-tenorista; manžel operetní zpěvačky Věry Vlkové (* 1942) a otec muzikálových herců Jana Fialy a Tomáše Fialy. Po uzavření gymnázia za nacistické okupace, když mu hrozilo totálního nasazení, vyučil se u svého otce komikem. S pěveckým školením začal až po válce na Státní konzervatoři v Praze, po jejímž absolvování (1952) studoval šest semestrů na HAMU u Jana Kühna a Jeleny Holečkové (1952–1955). Na jevišti začínal jako sustentant Národního divadla v Praze (1949–54) a od roku 1954 byl dlouholetým sólistou Státního divadla v Karlíně, respektive Hudebního divadla v Karlíně, kde prošel celým operetním repertoárem (Cikánský baron, Rose Marie, Veselá vdova, Netopýr) a díky činoherním dispozicím se zaskvěl také v muzikálech (My Fair Lady, West Side Story, Když je v Římě neděle). Neutuchající vitalitou udivuje navzdory pokročilému věku i v současných muzikálových produkcích (Monte Cristo, Limonádový Joe) a ve vzpomínkových estrádních pořadech. Za svůj vstup do kinematografie vděčí režisérovi Václavu Krškovi, v jehož film. přepisu Smetanovy opery Dalibor (1956) propůjčil svůj sličný zjev titulní postavě statečného rytíře Dalibora z Kozojed, a v orientální pohádce Labakan (1956) se převtělil v prince Omara. Ke spolupráci ho dvakrát přizval M. Frič, byť se jednalo jen o vedlejší role obětavého bulharského dělníka Marka Kristeva v dramatu Povodeň (1958) a hospodského v pohádce Dařbuján a Pandrhola (1959). Všechny jeho dosavadní i následující div. a film. role však zcela zastínila úloha, o jejíž nesmírnou popularitu se zasloužil svou jedinečnou interpretací s neodolatelným šarmem a komickou nadsázkou: okouzlující, šlechetný a elegantní pistolník a mstitel Limonádový Joe, jinak též obchodní zástupce firmy na výrobu lihuprostého nápoje ve westernové parodii O. Lipského podle Brdečkovy předlohy Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964), byť zpěv svěřili K. Gottovi. Na plátně se objevil jako komtur v adaptaci Shafferovy hry Amadeus (1984) M. Formana. Divákům se představil i na tv. obrazovce, zejména v inscenacích (Poupě, 1967; Lítost, 1970) a také v záznamu div. představení muzikálu Hrabě Monte Christo (2003), kde hrál starého Dantese. Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1996).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!