V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIALA, Karel (1)

Karel (1) FIALA (* 22. 1. 1871 Mníšek, † 27. 7. 1931 Praha)  – úředník a herec; otec herců Ference FuturistyE. Fialy. Vyučil se v papírnictví a v úřednické kariéře dosáhl až postu ředitele nemocenské pojišťovny. Jako nadšený ochotník hrál ve Švandově divadle a v průběhu 20. let vytvořil v téměř čtyřech desítkách němých filmů vedlejší postavy bělovlasých ušlechtilých charakterů z venkova i městského prostředí, mezi nimiž se často vyskytují otcové (Zlatá žena, 1920; Neviňátka, 1929), lékaři (Moderní Magdalena, 1921), profesoři (Otrávené světlo, 1921; Radioamatéři, 1926), církevní hodnostáři (Záhadný případ Galginův, 1923; Páter Vojtěch, 1928), továrníci (O velkou cenu, 1922; Buď připraven, 1923), ředitelé (Bílý ráj, 1924; Pražské děti, 1928), šlechtici (Koryatovič, 1922; Ve spárech upíra, 1927), správcové (Cikáni, 1921; Jindra, hraběnka Ostrovínová, 1924), vysocí úředníci (Plukovník Švec, 1929) a mlynáři (Likérová princeznička, 1922; Chudá holka, 1929).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!