V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIALA, Jindřich

Jindřich FIALA (* 3. 2. 1897 Praha, † 11. 8. 1950 Praha)  – filmový herec, vedoucí výroby a asistent režie. Od počátku 20. let do konce 40. let se objevil ve více než padesáti filmech v bezejmenných epizodkách vojáků (Válečné tajnosti pražské, 1926; Jízdní hlídka, 1936; Armádní dvojčata, 1937), sluhů (Z lásky, 1928; Starý hřích, 1929), různých zřízenců (Druhé mládí, 1938; Veselá bída, 1939; Konečně sami, 1940), listonošů (Z českých mlýnů, 1929; Jsem děvče s čertem v těle, 1933; Král ulice, 1935), tuláků a žebráků (Na letním bytě, 1926; Za řádovými dveřmi, 1934; Rozina sebranec, 1945; Alena, 1947), hudebníků (Vdavky Nanynky Kulichovy, 1935; Muzikantská Liduška, 1940; Pohádka máje, 1940; Preludium, 1941; Muzikant, 1947), div. inspicientů (Exekutor v kabaretu, 1933; Minulost Jany Kosinové, 1940), pacientů a invalidů (Její lékař, 1933; Svítání, 1933; Vzdušné torpédo 48, 1936; Včera neděle byla, 1938), venkovanů (Lojzička, 1936; Naši furianti, 1937; Cestou křížovou, 1938; Nevinná, 1939; Srdce v celofánu, 1938).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!