V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FIALA, Ferdinand

Ferdinand FIALA (* 25. 7. 1888 Praha, † 16. 11. 1953 Praha)  – kameraman, filmový režisér, architekt, scénograf, herec, malíř a grafik; syn koncertního mistra Ferdinanda Fialy a bratr skladatele a dirigenta J. Fialy. Odborné vzdělání získal na grafické škole (1903–07) a pak pokračoval ve studiu architektury (1908–13). Praxi nastoupil jako šéf výpravy v Městském divadle na Královských Vinohradech a brzy pronikl do oblasti kinematografie, kde vyzkoušel v primitivních podmínkách němého filmu nejrůznější profese. Nejprve byl trikovým odborníkem, dvakrát si stoupl za kameru (Dvě matky, 1920; Neznámé matky, 1921), jednou se pokusil, nepříliš zdařile, o režii (Křižovatky, 1922) a několikrát si také zahrál, např. architekta (Sněženky, 1920), starého mládence (Děvče ze Stříbrné Hranice, 1921), sluhu-idiota (Za oponou smrti, 1923) a žalářníka (Únos bankéře Fuxe, 1923). Od počátku 20. let se na více než tři dekády stalo jeho hlavním oborem film. výtvarnictví. Jako architekt scénograficky vypravil kolem padesáti filmů rozmanitých žánrů.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!