V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FERENCOVÁ, Anna

Anna FERENCOVÁ rozená Fialová (* 25. 5. 1927 Praha)  – herečka; dcera herce Ference Futuristy a herečky A. Tiché, bývalá manželka herce Milana Holubáře (1926-1992). Vyrůstala v uměleckém prostředí, které ovlivnilo její rozhodnutí věnovat se herectví. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze (1947) působila krátce v zájezdovém Vesnickém divadle a v Krajském oblastním divadle v Olomouci. Roku 1951 natrvalo zakotvila ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde setrvala až do odchodu do penze (1989). Hrála tu jak v klasickém českém (Lucerna), tak světovém (Tři sestry, Kupec benátský) repertoáru, ale i v moderních dramatech (Kočičí hra). Film. křest si odbyla dvěma epizodkami s téměř dvacetiletým odstupem (Bláhový sen, 1943; Pouta, 1961) a pomineme-li epizodku bachařky (... a pozdravuji vlaštovky, 1972) dalších dvacet let pak čekala na další příležitost, jež se jí naskytla v postavě přísné vychovatelky Morávkové z dětského domova v psychologickém dramatu V. Olmera Skleněný dům (1981). Ten ji pak obsadil i v následujících svých filmech Co je vám, doktore? (1984), Jako jed (1985), Páni Edisoni (1987), Ta naše písnička česká II (1990), Ještě větší blbec, než jsme doufali (1994) a Waterloo po česku (2002). Objevila se i v dětském Hanibalově snímku Útěk s Cézarem (1990). Na tv. obrazovce ji diváci mohlůi vidět v seriálu Žena za pultem (1977) i několika inscenacích, jak jinak než režiséra V. Olmera (Strašidlo canterveillské, 1989; Čeleď brouků finančníků, 1989, Tuláci, 2001). Zatím naposled se na film, plátně představila jako služebná Lutychová v mysteriózním dramatu režisér Davida Jařaba Hlava, ruce, srdce (2010). Je autorkou vzpomínkové knihy Hříchy Anny Ferencové (1991), která je ale věnována zejména jejím předkům. Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1997).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!