V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

FALTÝNEK, Arnošt

Arnošt FALTÝNEK (* 8. 1. 1906 Vrahovice, okres Prostějov, † 16. 9. 1991 Brno)  – herec; manžel operetní subrety Míly Janů (1917–1999) a otec herce J. Faltýnka. V letech 1924–40 působil v mnoha div. společnostech (např. J. Macháček, F. Veselský, S. Burda, L. Linc, J. Bittl), za okupace hrál v Jihočeském národním divadle v Českých Budějovicích, po osvobození byl pět sezon ředitelem Městského divadla Teplice-Šanov a poslední angažmá před odchodem do důchodu absolvoval v pražském Divadle S. K. Neumanna (1951–70). Filmaři ho zaregistrovali poměrně pozdě a ve čtyřech desítkách filmů ho pak pověřili epizodními rolemi starých dělníků (Botostroj, 1954; Zaostřit, prosím!, 1956; Kasaři, 1958; Lidé jako ty, 1960; Bílá spona, 1960; Chlap jako hora, 1960; Prosím, nebudit, 1962; Bez svatozáře, 1963), vrátných (Zářijové noci, 1957; Bomba, 1957; Tři přání, 1958; Máte doma lva?, 1963; „Já to tedy beru, šéfe…!“, 1977), strejdů a dědů („Rakev ve snu viděti…“, 1968; Náš dědek Josef, 1976; Čistá řeka, 1978; Zelená vlna, 1982) a naposled jako starý pacient Nováček ve snímku Prodloužený čas (1984). V obdobných úlohách se objevoval také na tv. obrazovce v inscenacích a filmech (Svatební cesta aneb ještě ne, Evžene!, 1966; Inzerát, 1967; Návrat pana Ryšánka, 1971; Princ a chuďas, 1971) i seriálech (Tři chlapi v chalupě, 1962 a 30 případů majora Zemana, 1974–79).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!