V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BALOUNOVÁ, Zdeňka/Zdena,

Zdeňka/Zdena, BALOUNOVÁ provdaná Chalupová (* 6. 12. 1924 České Budějovice, † 6. 8. 2010 Praha)  – herečka. Jako žačka (1947–50) L. Salmonové-Wegenerové působila na jevišti pouze v letech 1948–58 (Divadlo státního filmu, Severočeské divadlo Varnsdorf a Zájezdový soubor Ústředního divadla československé armády). Výsledkem její skromné účasti před film. kamerou byly nejprve bezejmenné epizodky (Červená ještěrka, 1948; Dnes o půl jedenácté, 1949; DS-70 nevyjíždí, 1949; Rodinné trampoty oficiála Tříšky, 1954; Útěk do větru, 1965; Bláznova kronika, 1964), které později vystřídaly postavičky učitelky (Hodíme se k sobě, miláčku…?, 1974), svatebčanky (Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, 1979), podporučice VB (Kdo přichází před půlnocí, 1979), milostpaní (Lásky mezi kapkami deště, 1979), sestřenice (Hadí jed, 1981). Po odmlce se na plátno vrátila epizodou ve Schmidtově retrosnímku Vracenky (1990). Menší roličky jí čekaly i na obrazovce v inscenacích (Silvestrovský trapas, 1970; Jana Eyrová, 1972; Panenka z vltavské tůně, 1976; Pavouk se smaragdovýma očima, 1986). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!