V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ERNYEIOVÁ, Petra

Petra ERNYEIOVÁ (* 1975 Velká Británie)  – jazzová zpěvačka a herečka; dcera jazzového hudebníka Ondřeje Ernyeie (* 1944). Od malička vyrůstala v jazzovém prostředí, které ji nasměrovalo na dráhu jazzové zpěvačky. v 18 letech debutovala na jazzovém festivalu v americkém sacramentu. Vystupuje na domácích i zahraničních pódiích s několika soubory (Originální pražský synkopický orchestr, Pražský swingový orchestr, Jakub Šafr Quartet) i samostatně; nahrála vlastní CD alba Who Loves You (1999) a Blue And Sentimental (2003). Kromě toho vystudovala nonverbální a komediální divadlo na pražské HAMU (2003). Do českého filmu se zatím zapsala vedlejší roli Aleny, blízké kamarádky hlavní hrdinky (L. Vlasáková) v komorním psychologickém melodramatu Petra Václava Paralelní světy (2001). Pěvecky zastoupila L. Šafránkovou v Mináčově filmu Všichni moji blízcí (1999).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!