V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ERBEN, Mirko/Miroslav

Mirko/Miroslav ERBEN (* 4. 4. 1903 Praha, † 7. 5. 1961 ?Kladno)  – herec a operetní zpěvák. Na jevišti začínal roku 1923 u div. společností, pak až do počátku nacistické okupace vystřídal několik pražských scén (Uranie, smíchovská Aréna, Městské divadlo na Královských Vinohradech) a absolvoval herecká studia na Státní konzervatoři v Praze (1938). Během války přerušilo jeho kariéru internace v koncentračním táboře. Po osvobození působil až do roku 1960 v oblastních divadlech v Pardubicích, Jablonci nad Nisou, Zlíně (tehdy Gottwaldově) a zejména Kladně (Vodník v Rusalce, titulní hrdina v Donu Pasqualovi, Delaqua v Noci v Benátkách). Ve filmu se objevil pouze v pěti drobných rolích, když debutoval jako student v Boháčově životopisném snímku Karel Hynek Mácha (1937), poté se na deset let odmlčel. V poválečném filmu ztělesnil žadatelena bytovém úřadě (Nevíte o bytě?, 1947), statkáře Zadinu (Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář, 1949), úředníka pojišťovny (Pan Novák, 1949) a tajného detektiva (Anna proletářka, 1952).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!