V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ELSNER, Josef

Josef ELSNER (* 4. 7. 1914 Nová Buchara, Turkestán, † 16. 8. 1972 Pardubice)  – herec a divadelní režisér. V letech 1935–42 prošel několika divadelními společnostmi (A. Vladyka, F. Koprolín, J. Bittl, J. Burda) a do konce okupace působil v Jihočeském divadle v Táboře. Po osvobození vystřídal oblastní scény (Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Trutnov) a svou činnost před odchodem na odpočinek uzavřel ve Východočeském divadle v Pardubicích (1951–68). Z jeho divadelních rolí připomeňme aspoň Jakuba Vojnara ve Vojnace, Martina Kabáta v Hrátkách s čertem či Klubka ve Snu noci svatojánské. Do české kinematografie vstoupil dvěma menšími postavami Němců: Paulik (Malý partyzán, 1950) a Wanke (Únos, 1952), ale většího uplatnění před kamerou se mu dostalo až v 60. letech, kdy vytvořil několik výrazných vedlejších rolí ve významných filmech: rolník Jan Šabatka v K. Kachyňově Noci nevěsty (1967), zedník v Bočanově zdařilém přepisu Páralova románu Soukromá vichřice (1967), pán z Potštejna ve Steklého komedii Slasti Otce vlasti (1969), starý Dribb ve Schmidtově dobrodružném snímku Kolonie Lanfieri (1969), hejtman ve Vávrově aktuálním historickém podobenství o ideologické zaslepenosti Kladivo na čarodějnice (1969), radní v dramatu E. Schorma Den sedmý – osmá noc (1969). Naposledy se na plátně objevil jako ušní lékař Morávek ve Valčanově snímku Tvář pod maskou (1970). Na obrazovce se objevil v seriálu Hříšní lidé Města pražského (1968–69).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!