V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ELIÁŠ, Mirko

Mirko ELIÁŠ rozený Miroslav Eliáš (* 13. 5. 1899 Choceň, okres Ústí nad Orlicí, † 29. 5. 1938 Chvojenec u  Holic, okres)herec, spisovatel a všestranný umělec. Byl synem hostinského v Chocni. Studoval na gymnáziu, pak na obchodní akademii v Hradci Králové, odkud přestoupil na obchodní akademii v Chrudimi, kde také absolvoval. Již jako student projevoval výtvarné vlohy v kreslení a malování. Na sklonku 1. světové války byl v důstojnické škole v Rjece a po převratu se zúčastnil bojů na Těšínsku. Pak procestoval Itálii, Sicílii a delší čas pobyl v Jugoslávii, kde se živil jako přístavní dělník. Po návratu do vlasti vystřídal řadu zaměstnání, pracoval např. jako bankovní úředník, horník, učitel, boxer a také sluha u cestovatele A. V. Friče. Zároveň se věnoval malování a kreslení ve svých ateliérech v Praze a Hradci Králové. Kromě volné tvorby maloval kulisy, kreslil do novin a ilustroval vlastní povídky. Psal také pohádky pro děti a měl i sochařské nadání, které pak demonstroval i ve filmu. Se zkušeností z ochotnického divadla se během 30. let prosadil také jako herec ve filmu, kde debutoval rolí MUDr. Karla Klímy v komedii S. Innemanna Malostranští mušketýři (1932). Následovalo ještě několik vedlejších úloh intelektuálních městkých typů: ředitel továrny (Šenkýřka „U divoké kachny“, 1932), gymnaziální profesor (Před maturitou, 1932), špion (Sedmá velmoc, 1933) a sochař Konrád (Mravnost nade vše, 1937). Svým mužným zjevem s energickou tváří pevných rysů měl však ideální předpoklady pro postavy hrdinských milovníků a zásadových charakterů: člen Jánošíkovy družiny v historickém dramatu M. Friče  Jánošík (1935), statkář Ambrož Potocký v Jarešově přepisu románu Karoliny Světlé Kříž u potoka (1937), čeledín Štěpán Manya ve Fričově dramatu podle Čapkova románu Hordubalové (1937), automobilový závodník Jan Horn v Kubáskově a Vančurově dramatu Láska a lidé (1937) a dělník u Noelů v satirické sociální komedii M. Friče Svět patří nám (1937). Slibně se rozvíjející kariéru předčasně ukončila smrtelná choroba několik dní po 39. narozeninách.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!