V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BALOUNOVÁ, Dana

Dana BALOUNOVÁ provdaná 1. Kotlantová, 2. Čechová (* 7. 1. 1935 Ostrava, † 13. 8. 1985)  – herečka. Vystudovala herectví na DAMU (1957) a postupně prošla oblastními divadly ve Varnsdorfu, Pardubicích, Hradci Králové, Karlových Varech a od roku 1972 působila v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Do své předčasné smrti vesměs jen drobnými postavami matek, tetiček, vdov, babiček, sousedek, domovnic, úřednic a uklízeček přispěla např. do filmů Dobrý den město (1976), Osvobození Prahy (1976), Lásky mezi kapkami deště (1979), Julek (1979), Útěky domů (1980), Kalamita (1981), Zakázaný výlet (1981), Jak svět přichází o básníky (1982), Katapult (1983), „Babičky dobíjejte přesně!“ (1983), Straka v hrsti (1983, 1988), Tři veteráni (1984), Jako jed (1985) a do tv. filmu Svatební cesta do Jiljí (1983) a seriálu Vlak dětství a naděje (1985).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!