V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ELIÁŠ, Luděk

Luděk ELIÁŠ (* 29. 7. 1923 Slaný)  – herec, divadelní režisér a spisovatel. Bez odborné průpravy nastoupil hereckou dráhu těsně po 2. světové válce během vojenské prezenční služby v AUS Víta Nejedlého. Po návratu do civilního života pokračoval v div. činnosti na oblastních scénách (Slaný, Písek, České Budějovice) a od poloviny 50. let patřil ke kmenovým hercům a režisérům ostravského Divadla Petra Bezruče (1961–66 ředitel), kde setrval s krátkou přestávkou až do roku 1970. V ostravském studiu ČST působil jako vedoucí umělecké redakce a moderátor (1966–70). Film si ho do svých služeb zval jen zřídka a pouze v nevelkých rolích: legionář (Černý prapor, 1958), trenér (Poslední etapa, 1962), řezník (Sedm havranů, 1967), řidič (Jsem nebe, 1970), nemohoucí herec (Štek, 1988), starý venkovan (Návrat ztraceného ráje, 1999) a profesor (Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba, 2000). Zatím naposled se na film. plátně objevil v americkém snímku natáčenémi u nás Kletba bratří Grimmů (2005). Více prostoru tak v poslední desetiletích dostával na tv. obrazovce v inscenacích (Kámen v okně, 1991; Digitální čas, 1991; Píseň o lítosti, 1999) i seriálech (Největší z Pierotů, 1990; Strážce duší, 2003; Světla pasáže, 2007). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1999).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!