V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

EKL, Jan

Jan EKL (* 26. 5. 1946 Praha)  – herec, film. režisér a dramaturg. Vystudoval herectví na DAMU (1968) a film. režii na FAMU (1973). Od roku 1974 pracoval jako dramaturg Krátkého filmu Praha, později ve funkci režiséra natočil řadu dokumentů z oblasti kultury a umění. Povídkou Hádanka přispěl do hraného filmu Jak rodí chlap (1979). Před kamerou herecky debutoval vedlejší úlohou studenta Jirky v Balíkově psychologickém snímku Ta třetí (1968). Nevelké role pak hrál ještě ve filmu Čest a sláva (1968), …a pozdravuji vlaštovky (1972), Milenci v roce jedna (1973), Holka na zabití (1975) a naposled Dům na Poříčí (1976). Poté se věnoval dokumentům o umění, z nichž vyniká film o Toyen (Zblízka, 2000), ale také oslavoval normalizační politiku (Země česká, domov můj, 1987) k 17. sjezdu KSČ. Podrobnější heslo má v knize M. Štolla a kol.: Český film: režiséři-dokumentaristé (2009).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!