V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

EDL, Jindřich

Jindřich EDL (10. 10. 1872, † 3. 8. 1946 Praha)  – herec a operetní zpěvák-tenorista. Kariéru začínal roku 1895 v pražské Aréně a přes účinkování na scénách v Brně (1908) a Plzni (1919) přešel k režii ve Vinohradské zpěvohře (1920). Posléze pracoval jako vrchní číšník v kavárně Rokoko. V letech 1920–35 hrál drobné role důstojníků, úředníků, představitelů zákona a různých hodnostářů, ale i komorníka a vrátného ve 13 němých a 10 zvukových filmech. Na plátně debutoval jako Faust v dramatu V. Binovce Plameny života (1920). Pak byl předsedou soudu v Antonově dramatu podle prózy Karla Hynka Máchy Cikáni (1921), důlní inženýr (Cesty k výšinám, 1921), detektivem Hallem (Otrávené světlo, 1921), bankovním revizorem (Nad propastí, 1921), otcem Kláry v komedii K. Lamače Drvoštěp (1922), obhájcem v dramatu J. Rovenského Dům ztraceného štěstí (1927), biskupem v melodramatu M. Friče Páter Vojtěch (1928), vyšetřujícím komisařem (Známosti z ulice, 1928), či prof. Bystřický v Kamarádském manželství (1929). Vyzkoušel si i později oblíbenou roli hosta v režii T. Pištěka(Aničko, vrať se!, 1926) a v životopisném filmu S. Innemanna Josef Kajetán Tyl (1925), jehož ztvárnil Z. Štěpánek, si zahrál Františka Ladislava Riegra. Na sklonku němé ery se dočkal prvního místa na filmových titulcích jako střešina Čechů ve velkofilmu Svatý Václav (1929). Ve zvukovém filmu vedle roličky hejtmana Garnovského (Aféra plukovníka Redla, 1931), lze jeho účast rozdělit do větvě veseloherní, kdy se vesměs jako host objevil v Burianových (C. a k. polní maršálek, 1930; Anton Špelec, ostrostřelec, 1932 Funebrák, 1932) ale i dalších komediích (Osada snů, 1931; Kantor ideál, 1932; Poslední muž, 1934; Z bláta do louže, 1934) a pak opět filmech životopisných: Žákův otec v Innemannově Karlu Havlíčku Borovském (1931), jehož zpodobnil F. Smolík a na film. plátně naposled jako člen rakousko-uherského generálního štábu (Milan Rastislav Štefánik, 1935).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!