V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DYMEK, Michal

Michal DYMEK (* 4. 9. 1962 Sokolov)  – dětský herec. Jako žáka sportovní základní školy ho objevil asistent režie Zdeněk Zelenka pro hlavní roli sympatického uličníka Tomáše v dětském filmu Věry Plívové-Šimkové Páni kluci (1975), parafráze slavného románu Mark Twaina Dobrodružství Toma Sawyera. Po úspěšném debutu, kde okouzlil svou bezprostředností, následovaly další úlohy v televizi (Posel dobrých zpráv, 1976; Kam uhnout očima, 1976; Zůstanu s tebou, 1976; pohádka Princové jsou na draka, 1980, ale hlavně seriál Tajemství proutěného košíku, 1977) a také ve filmu, kde slavil úspěch úlohou náčelníka klukovské party z dětského domova Přemka v Matulově snímku Indiáni z Větrova (1979). Menší postavy vytvořil ještě ve filmech Leť, ptáku, leť! (1978), Krakonoš a lyžníci (1980), Jen tak si trochu písknout (1980), Láska na první pohled (1981) a zatím naposled zahrál si na film. plátně i v muzikálu Dva na koni a jeden na oslu (1986). Byť nedosáhl popularity T. Holého (jednak neměl tak kvalitní scénáře, a hlavně neodmítal i záporné role), nakonec ho ztráta soukromí odradila od studia herectví a vystudoval lidový tanec na Státní konzervatoři v Praze a nastoupil do Státního souboru písní a tanců. Roku 1988 s manželkou emigroval do SRN, kde se po peripetiích vypracoval na šéfa pobočky exportního oddělení mezinárodní firmy obchodující s elektrosoučástkami, která ho v polovině 90. let vyslala do Prahy. Po dlouhé odmlce se nakonec vrátil i před kameru, a to v tv. seriálu Přešlapy (2009).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!