V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BALEK-BRODSKÝ, Filip

Filip BALEK-BRODSKÝ (* 17. 9. 1871 Havlíčkův Brod, † 30. 10. 1949 Praha)  – herec, dramatik, spisovatel a organizační pracovník; manžel herečky M. Balek-Brodské. Roku 1901 se stal impresáriem skladatele Rudolfa Frimla (1879–1972). Během 20. a 30. let rozvinul plodnou literární činnost, většinou však nevalné umělecké úrovně; napsal kolem šedesáti div. frašek (mj. Trouba štěstím rodiny, 1925; Dobrý žaludek, 1928), několik cestopisů (Bez halíře do Paříže, 1923; Hradní strašidla, 1937) a vzpomínkových knih (Kouzlo filmu, 1937; Pod praporem umění, 1941). Současně se zapojil do kinematografického dění, kde se angažoval ve dvou směrech: organizačně (mj. místopředseda Organizace českého filmového herectva) a jako herecký epizodista. Poprvé ho kamera zaznamenala jako vesničana Brázdu v Seidlově a Měšťákově dramatu podle básně Svatopluka Čecha Lešetínský kovář (1924). Ve více než dvaceti němých a bezmála třiceti zvukových filmech se nejčastěji objevoval v postavičkách hostinských (Pražský kat, 1927; Boží mlýny, 1929; Chudá holka, 1929; Karel Havlíček Borovský, 1931; Jarka a Věra, 1938), návštěvníků pohostinských zařízení (Takový je život, 1929; Když struny lkají, 1930; Písničkář, 1932; Cácorka, 1935; Švanda dudák, 1937; Přítelkyně pana ministra, 1940), hostů společenských akcí (Známosti z ulice, 1928; Děvčátko, neříkej ne!, 1932; Štvaní lidé, 1933; Žena, která ví, co chce, 1934) a starostů (Její pastorkyňa, 1929; Klatovští dragouni, 1937). Až na výjimky (Na sluneční straně, 1933; Hej-Rup!, 1934; Tulák Macoun, 1939; Pohádka máje, 1940; Babička, 1941) hrál v umělecky nenáročných filmech.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!