V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DVOŘÁK, Zdeněk

Zdeněk DVOŘÁK (* 4. 10. 1949 Tábor)  – herec. Vystudoval strojní průmyslovku v Táboře, hrál v ochotnickém souboru v Plané nad Lužnicí a po absolvování hereckých studií na JAMU (1972) působil na oblastních scénách v Uherském Hradišti, Chebu a Gottwaldově. Od roku 1985 je členem činohry Státního divadla, respektive Národního divadla v Brně. K účinkování před kamerou se dostal ve filmech pro děti a mládež gottwaldovského studia Za humny je drak (1982), Pětka s hvězdičkou (1985), Jsi falešný hráč (1986), Sedmé nebe (1987), Správná trefa (1987), Tobogan (1989). Později se objevil ještě ve filmech Tmavomodrý svět (2001) a Podzimní návrat (2001). Více příležitostí mu tak poskytuje tv. obrazovka v seriálech (Safari, 1986; Největší z Pierotů, 1990; Uctivá poklona, pane Khon, 1992; Hříšní lidé města brněnského, 1998; Četnické humoresky, 2000), pohádkách (mj. O buchtách a milování, 1986; O komtesce a zbojníkovi, 1988; Sen o krásné panně, 1995; Janek nad Janky, 2003; Český Honza, 2007) i filmech a inscenacích (mj. Ticho v soudní síni, 1987; Pozvání na zámek, 1989; Kurýr, 1993; Zrozen bez porodu, 2009; Alma, 2010).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!