V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DVOŘÁK, Michal

Michal DVOŘÁK (* 23. 11. 1965 Praha)  – skladatel, textař, hráč na klávesové nástroje a producent. Od šesti let se učil hře na klavír a ve čtrnácti letech spoluzaložil skupinu PANT. O rok později si zahrál jednu z hlavních rolí, fotbalistu Petra a blízkého kamaráda titulní hrdinky (S. Coufalová) v dětském filmu V. Olmera Sonáta pro Zrzku (1980). V letech 1987–2003 byl členem mimořádně úspěšné poprockové skupiny Lucie, na jejímž repertoáru se podílel skladatelsky, textařsky a jako klávesista. Komponuje hudbu pro film (mj. Amerika, 1994; Zapomenuté světlo, 1996; Mrtvej brouk, 1998; Panství, 1998; Waterloo po česku, 2002), televizi (seriály Bubu a Filip, 1996; Bazén, 2005), divadlo, reklamní spoty a znělky.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!