V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BALEK-BRODSKÁ, Matylda/Milka

Matylda/Milka BALEK-BRODSKÁ (* 26. 12. 1888 Praha, † 8. 10. 1961 Praha)  – herečka; manželka herce a spisovatele F. Balek-Brodského. Profesionální hereckou dráhu zahájila jako sedmnáctiletá v Ostravě, pak vystřídala řadu venkovských i pražských divadel (za okupace účinkovala ve Stálém divadle v Unitarii). Většinu své herecké činnosti však zasvětila filmu, kde se stala jednou z nejzaměstnanějších epizodistek němé a zvukové éry (objevila se ve více než 150 filmech, převážně umělecky nenáročných komediích a melodramatech). Vytvářela rázovité postavičky žen z lidu, rozmanité typy hospodyň (Píseň lásky, 1919; C. a k. polní maršálek, 1930; 13. revír, 1946), služek (Do panského stavu, 1925; Prstýnek, 1945), komorných (Pobočník Jeho Výsosti, 1933), biletářek (Minulost Jany Kosinové, 1940), sousedek (Z českých mlýnů, 1929; Kantor ideál, 1932; U snědeného krámu, 1933; Tulák Macoun, 1939), klepen (S vyloučením veřejnosti, 1933; Žena na rozcestí, 1937; V pokušení, 1939; Bláhový sen, 1943), porodních babek (Erotikon, 1929; Boží mlýny, 1938), bytných (Manželství na úvěr, 1936; Černá sobota, 1960), domovnic (Velbloud uchem jehly, 1936; Druhé mládí, 1938), tetiček (Kariéra Pavla Čamrdy, 1931; Madla z cihelny, 1933; Karel Hynek Mácha, 1937), zákaznic (Cácorka, 1935; Filosofská historie, 1937; Kluci na řece, 1944), vesničanek (Hlídač č. 47, 1937; Dařbuján a Pandrhola, 1959), dělnic (Jarčin profesor, 1937), ale také úřednic (Advokátka Věra, 1937; Ducháček to zařídí, 1938), městských paniček (Sňatková kancelář, 1932), či dokonce šlechtičen (Dobrý voják Švejk, 1931). Plně vytížená filmem zůstala i v poválečném období, kdy točila průměrně čtyři filmy ročně až do konce svého života: domovnice (Návrat domů, 1948; Cirkus bude, 1954), bytná (Černá sobota, 1960) hospodyně (13. revír, 1946), správcová (Taková láska, 1959), sousedka (Dobrý voják Švejk, 1956; O věcech nadpřirozených, 1958), dozorkyně (Past, 1950), uklízečka (Něco se tu změnilo, 1955; Kasaři, 1958), úřednice (Konec jasnovidce, 1957), harfenistka (Nikdo nic neví, 1947), kantýnská (Povodeň, 1958), svatebčanka (Vzbouření na vsi, 1949; Pět z milionu, 1959), host v hotelu (Hostinec „U kamenného stolu“, 1948), dáma u věštkyně (Parohy, 1947), plátenice (Dařbuján a Pandrohola, 1959), švadlenka Prokopová (První a poslední, 1959). Dvakrát byla babkou, jednou v redakci (Páté kolo u vozu, 1958) podruhé s fajfkou (Kam s ním?, 1955), pak Vicherkovou (Život pro Jana Kašpara, 1959), ale nejčastěji „ženou“: purkmistra (T. Pištěk) v filmu Průlom (1946) či majitele křečka (Vzorný kinematograf Haška Jaroslava, 1955), anebo jen starou ženou (Daleká cesta, 1949, Přátelé na moři, 1959), u ohňostroje (Muž v povětří, 1955) s pokladničkou (Mladá léta, 1952), u autohavárie (Tři kamarádi, 1947), na ulici (Robinsonka, 1956), na Klárově (To byla noc, 1957), prchající před povodní (Znamení kotvy, 1947), s hráběmi (Kouhout plaší smrt, 1961) a zcela naposled jako Řezáčková, žena u výslechu (Kde albi nestačí, 1961).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!