V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DVORSKÝ, Alois

Alois DVORSKÝ vl. jménem Vaníček (* 24. 10. 1883 Hořice v  Podkrkonoší, † 10. 10. 1966 Praha)  – herec. Kvůli divadlu zanechal studia na obchodní akademii. V letech 1900–23 prošel jako komik řadou venkovských div. společností (např. J. Mušek, J. Burda, J. Blažek), pak už působil výhradně na pražských scénách (Divadla Rokoko, Komedie, Adria, Švandovo divadlo, Malá opereta, Velká opereta aj.). Na jevišti i před kamerou tvořil bystře odpozorované figurky ze všedního života, z nichž největší oblibě se těšily jeho komické portréty upovídaných, nahluchlých, vzteklých, podivínských a potrhlých, ale vcelku dobráckých dědků. Ve filmu začal hrát brzy po svém příchodu do Prahy, a to nejprve v němém filmu, v němž se objevil v epizodních rolích ve dvanácti filmech, např. Proč se nesměješ (1922), Únos bankéře Fuxe (1923), Vyznavači slunce (1925), Dobrý voják Švejk (1926) a Neviňátka (1929). Zvukový film ho zaměstnal natolik, že roční přírůstek dosahoval až deseti titulů. Mezi jeho více než sto padesáti figurkami se vyskytují především sluhové a úředníci, pacienti a lékaři, zákazníci a obchodníci, prostí vesničané a měšťané, školníci i profesoři, hudebníci, kostelníci, řemeslníci a listonošové. Z nepřeberné galerie si zaslouží zvláštní zmínku postavy z komedií M. Friče: psychiatr z adaptace Haškova románu Dobrý voják Švejk (1931), rozkošný Dobšinský z přepisu Gogolovy satirické hry Revisor (1933), utlačovaný manžel Cafourek z film. přepisu Šamberkovy div. komedie Jedenácté přikázání (1935), zvoník Čejka z komedie Prstýnek (1944). V obdobých postavičkách – ovšem už ve věku staříků – pokračoval i v poválečném období ve filmech M. Friče (Čapkovy povídky, 1947; Zocelení, 1950; Bylo to v máji, 1950), ale i Krškových (Posel úsvitu, 1950; Mikoláš Aleš, 1951; Mladá léta, 1952), Machových (Nikdo nic neví, 1947; Vzbouření na vsi, 1949; Hrátky s čertem, 1956; Florián, 1961). Ještě po osmdesátce udivoval na plátně mimořádnou čiperností, naposledy v dětské komedii Věry Plívové-Šimkové Káťa a krokodýl (1965), ve Fričovy komedii Bílá paní (1965) a Vorlíčkově parodii na komiksovou literatur Kdo chce zabít Jessii (1966). Zachytila ho i tv. kamera v dětském filmu Modrý autobus (1963) a vůbec naposled v seriálu Klapzubova jedenáctka (1968). Většina diváků si ho nejspíše vybaví jako nerudného majitele vily a vášnivého filatelistu, jemuž známky čas od času „provětrají“ VoskovecWerich, než jejich „plotostřižna“dokončí dílo zkázy v komedii Hej-Rup! (1934).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!