V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DUŠEK, Zdeněk

Zdeněk DUŠEK (* 2. 11. 1942 Obecnice, okres Příbram)  – herec; manžel herečky J. Březinové a otec malířky Venduly Březinové (* 1963). Jako absolvent herectví na DAMU (1965) vystřídal angažmá v Městském divadle Příbram (1965–71), v pražském klubovém divadle Maringotka (1971–72) a Činoherním studiu v Ústí nad Labem (1973–78). Od roku 1979 účinkuje na pražských scénách, např. v Divadle na okraji, Divadle v Řeznické (Latríny, Farma pod jilmy), Divadle Na zábradlí (Úklady, Ivanov), Divadle Rokoko (Višňový sad) a v muzikálových produkcích (Krysař, Hamlet, Rebelové, Kleopatra). Od poloviny 60. let vytvořil přes tři desítky malých a epizodních postav od mladíků až po muže, většinou dělnických a řemeslnických profesí, venkovských typů a zemitého projevu (mj. montér, výčepní, pošťák, kulisák, školník) v českých a slovenských filmech různých žánrů ze současnosti (Místo v houfu, 1964; 7 zabitých, 1965; Holka na zabití, 1975; Noc klavíristy, 1976; Střepy pro Evu, 1978; Čistá řeka, 1978; Postav dom, zasaď strom, 1979; Žena pro tři muže, 1979; Koncert, 1980; Smrt talentovaného ševce, 1982; Pavučina, 1986; Proč?, 1987; Poutníci, 1988; Lepšie byť bohatý a zdravý jako chudobný a chorý, 1992; Václav, 2007; Crash Road, 2007) či z nedávné minulosti (Dovidenia v pekle, priatelia, 1970, 1990; Signum laudis, 1980; Blues pro EFB, 1980; Pasáček z doliny, 1983; Tisícročná včela, 1983; Vracenky, 1990; Kráva, 1993; Učitel tance, 1994; Všichni moji blízcí, 1998; Hlídač č. 47, 2008). Objevil se i v pohádkách: jako bubeník (Deváté srdce, 1978), rybář (Jak si zasloužit princeznu, 1994) a hostinský (Čert ví proč, 2003). Často ho obsazuje slovenských režisér Juraj Jarubisko. Zatím největší příležitost před kamerou dostal ve vedlejší postavě grobiánského pana Bartáka, za jejíž ztvárnění v Tycově rodinném psychologickém snímku Smradi (2002) byl nominován na Českého lva. Hojně se uplatňuje v televizi: v inscenacích (Otcové a děti, 1971; Eva, Eva, 1977; Jehla, 1982; Čas černý jako voda, 1982; Rubikova kostka, 1984; Divadelní román, 1994; Rukama nevinnosti, 1994; Poe a vražda krásné dívky, 1996; Svědek, 2001; Requiem, 2001; Malovaný děti, 2003; Hodina tance a lásky, 2003; Vítězství, 2005; Cesta do Vídně a zpátky, 2007) a seriálech (Dobrá Voda, 1982; Sanitka, 1984; Laskavý divák promine, 1994; Stříbrná paruka, 2001; O ztracené lásce, 2001; Maharal, 2006; Ošklivka Katka, 2008; Přešlapy, 2009).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!