V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DURNOVÁ, Marie

Marie DURNOVÁ provdaná Štědroňová (* 24. 7. 1943 Brno)  – herečka. Po neúspěšných zkouškách na JAMU, kterou absolvovala až v roce 2000, nastoupila jako elévka do pražského Divadla Jiřího Wolkera (1960–62) a pak vystřídala angažmá v brněnském Divadle bratří Mrštíků (1962–65), libereckém Divadle F. X. Šaldy (1966–71). Se souborem Studia Ypsilon (1972 až 1990) zakotvila v Praze, kde pak účinkovala v Rokoku (1991–95) a od roku 1996 hraje v Divadle ABC (Charleyova teta, Jeptišky, Sestup Orfeův) a hostuje v Městském divadle v Mladé Boleslavi. Ve filmu začínala dívčími rolemi (Zelené obzory, 1962; Život bez kytary, 1962) a posléze se objevovala ve vedlejších postavách pedagogických pracovnic (Ivana v útoku, 1963; Do zubů a do srdíčka, 1985; Sedm hladových, 1988; Iba deň, 1988) a matek (Nemocný bílý slon, 1990; Početí mého mladšího bratra, 1999). Účinkovala rovněž v tv. seriálech (Rodáci, 1988; Bylo nás pět, 1994; Místo nahoře 2004; Hop nebo trop, 2004; Dokonalý svět, 2010; Ach, ty vraždy, 2010) a inscenacích i tv filmech (Příběh se starou lenoškou, 1972; Pánská jízda, 1983; Havárie v zámeckém parku, 1985; Domek u lesa, 1986; Naděje má hluboké dno, 1989; Chybná diagnoza, 1990; Nebe, peklo, ráj, 1991; Škodná, 2006). Často také hraje ve studentských filmech (od Poslední bohém, 1961 po Seanci, 2009).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!