V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DURDÍK ml., Vladimír/Vlado

Vladimír/Vlado DURDÍK ml. (* 23. 5. 1949 Smižany, okres Spišská Nová Ves, † 9. 3. 2003 Bratislava)  – slovenský herec; syn herce Vladimíra Durdíka st. (1924–1978). Vystudoval herectví na bratislavské VŠMU (1971) a po čtyřletém angažmá v Košicích se stal roku 1975 členem činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě. Ve filmu i na scéně se prosadil jako chlapecký romanticko-lyrický typ. Před kamerou začínal počátkem 60. let, hrál v řadě tv. seriálů a inscenací, často se objevoval i v českých filmech: inženýr Ondřej Kašík v Sirového dramatu Hrozba, (1978), otec bázlivého chlapce Jožky (Jiří Korytář), malého hrdiny Koskova psychologického snímku ze školního prostředí Už se nebojím (1984), ing. Karol Tomčány, manžel půvabné, ale lehkomyslné Julky (I. Krajčová), jež poplete hlavu staršímu kolegovi (Z. Svěrák), v hořké komedii V. Olmera Jako jed (1985), a klient v Brabcově psychothrilleru Holčičky na život a na smrt (1996). O mnoho větší prostor však dostal na tv. obrazovce ve slov. pohádkách, filmech a inscenacích, z nichž některé, mj. Americká tragédia (1976) viděli i čeští diválci v rámci slov. pondělků, a rovněž v seriálech, kde počet titulů přesahuje půl stovky. Často také natáčel v zahraničních produkcích (film. i televizních) a účinkoval i v rozhlasu. Svým zvučným hlasem četl komentáře či byl průvodcem u řady tv. dokumentů. Je autorem memoárové knihy Keď sa obzriem (2003).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!