V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DURASOVÁ, Božena

Božena DURASOVÁ (* 8./9. 3. 1885 nebo 1886 Humny, okres Kladno, † 14. 12. 1961 Praha)  – herečka a operetní zpěvačka-sopranistka; sestra šachisty Oldřicha Durase (1882 až 1957) a manželka sochaře Jana Štursy (1880–1925). Na pražské konzervatoři studovala zpěv u Leontiny z Dötscherů a dramatické umění u Otýlie Sklenářové-Malé (1899–1904). Po krátké koncertní činnosti se věnovala operetě ve Švandově divadle na Smíchově (1906), Uranii (1906–07), Městském divadle na Královských Vinohradech (1908–19) i Vinohradské zpěvohře (1919–26). Atraktivní zjev, kultivovaný hlas, i temperamentní herecký projev z ní učinily operetní hvězdu prvních dvou dekád 20. století. Vynikla však i v expresionistických činoherních inscenacích a byla oblíbenou interpretkou populárních písní v pražských kabaretech. Herecky se uplatnila ve dvou němých filmech společnosti Ikaros: v dramatech F. Fialy Křižovatky (1922) a J. W. SpeergeraJ. Rovenského Tulákovo srdce (1922). Pásmo vzpomínek uveřejňovala v nedělních číslech Národní politiky (1945).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!