V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DUCHOSLAV, Jan Antonín

Jan Antonín DUCHOSLAV (* 1. 5. 1965 Praha)  – příležitostný herec. K filmování se dostal náhodou, když doprovázel dvě spolužačky z gymnázia na konkurs, při němž sám uspěl díky svému sebevědomí a závodnímu lyžování. Role frajerského středoškoláka Vikiho Cabadaje, drzouna s patkou a odpovědí na všechno, ze Smyczkovy komedie Sněženky a machři (1983) ho rázem proslavila. Smyczek ho následně pověřil úlohou grázlovského učně Mikiho Kadlece v tv. seriálu Třetí patro (1985) a poté se objevil i v seriálu J. Adamce Bylo nás šest (1986). Zahrál si ještě zběhlého cukrářského učně Vojta v Herzově situační komedii Sladké starosti (1984), mladíka v Soukupově akční baladické krimi z pražského podsvětí Láska z pasáže (1984), vyvrhelského doktora v Brabcově váchalovské parodii Krvavý román (1993), výčepního Martina ve Slukově komedii Non plus ultras (2004) a světáckého a hamižného řidiče vodáckého autobusu Turka v Janákově teenagerské prázdninové komedii Rafťáci (2006) a drsného policajta v letní komedii Vláda Lanného 2Bobule (2009). Svou nejproslulejší postavu Vikiho Cabadaje „oživil“ v Taušově hořké komedii Sněženky a machři po 25 letech (2008), kde se jeho zestárlý hrdina, který se živí jako lyžařský instruktor, setkává po čtvrt století se svými někdejšími spolužáky a pedagogy na horské chatě, kterou provozuje bývalý profesor Karda (R. Brzobohatý). Nechyběl ani v Poledňákové komedii Líbáš jako Bůh (2009) a neodmítá účinkovat v zahraničních snímcích (Fabrika smrti: mladá krv, 2009), ani studentských filmech (Duše, 2009). Ostatně kvůli filmování a bohémskému způsobu života byl Duchoslav vyloučen z gymnázia, které dokončil až roku 1992. Mezitím pracoval jako rekvizitář ve FSB a jako posunovač na dráze. Po vojně se k herectví už nevrátil a vystřídal nejrůznější zaměstnání (mj. podnikatel, instruktor lyžování, plavčík, osvětlovač, produkční u filmu a reklamy). V posledních letech se opět uplatňuje před kamerou jak ve filmu, tak v televizi, kde účinkuje v inscenacích a filmech (Miluj bližního svého, 2005; To horké léto v Marienbadu, 2006), a zejména v seriálech (Redakce, 2004; 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem, 2004; Letiště, 2006; Kriminálka Anděl, 2008; Černá sanitka, 2008; Vyprávěj, 2009). Se svými osudy a tragickými zkušenostmi se svěřil v cyklu ČT 13. komnata (2007).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!