V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DUCHEK, Milan

Milan DUCHEK (* 1956 Beroun)herec. Po absolvování hudebně-dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze (1978) byl v angažmá v Krajském divadle Příbram a od poloviny 80. let působí jako herec ve svobodném povolání. Nyní vystupuje v Divadelní společnosti Josefa Dvořáka (mj. Čochtan vypravuje; Spaste duše, revizor) a jiných div. společnostech, ale angažuje se také v div. pro děti, kde se vedle hraní věnuje psaní her a režii (Hromdarda; O Honzovi a princezně; O ježibabákovi). S filmem přišel do styku zatím jen prostřednictvím menších úloh mladíků (Na startu je delfín, 1974; Tak láska začíná…, 1975; Vrchní, prchni, 1980; V hlavní roli Oldřich Nový, 1980), po odmlce jako příslušník StB (Zdivočelá země, 1997) a zatím na film. plátně naposled v dánském snímku Prague/Setkání s Prahou (2006). O něco více se uplatňuje na obrazovce v inscenacích (Na dvoře je kůň, šéfe, 1988; Černokněžník, 1997; Malovaný děti, 2003) a seriálech (Chlapci a chlapi, 1988; Zdivočelá země, 1997; 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem, 2005; Letiště, 2006; Vyprávěj, 2009) a věnuje se také dabingu.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!