V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DUBSKÁ, Zuzana

Zuzana DUBSKÁ (* 30. 6. 1943 Ostrava)  – herečka. Její herecká dráha trvala necelou jednu dekádu, během níž se představila na jevišti pražského Divadla Alhambra (1964–67). Před kamerou debutovala jako Věra, hlavní sestra protagonisty na scestí (R. Jelínek) v krátkometrážní agitce, která brojila proti narušené mládeži Parta nezradí...? (1957). Následovaly už roličky v hraném filmu, kde ztvárnila vesměs menší postavy dívek, resp. mladých žen: nejprve u Ivo Nováka jako svazačka (Žalobníci, 1960), kdy nelze neuvést aspoň začátek obsahu filmu z dobových materiálů: „Mladičká Eliška zalévá hrob matky, ale ze hřbitova jí vyžene hádka dvou družstevníků o krádež pytle šrotu z kravína...“. Stejný režisér ji svěřil i roličku herečky v povídkovém filmu Bubny (1964), který je zajímavý tím, že v něm objevili E. Pilarová,W. Matuška ad. Zahrála si ve Steklého hubní komedii Bylo čtvrt a bude půl (1968), vedoucí tábora Mirku (Objev na Střapaté hůrce, 1962) a několikrát zdravotní sestru, nejprve v dětském snímku Hledá se táta! (1961) a pak dvakrát u J. Herze: Znamení Raka (1966) a Kulhavý ďábel (1968). Poté po ní mizí stopy, zřejmě po srpnu 68 emigrovala.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!