V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DUBOVÁ, Helena

Helena DUBOVÁ (* 23. 11. 1944 Praha)  – kostýmní výtvarnice a příležitostná herečka. Vystudovala Vysokou školu UMPRUM v Praze a jako kostýmní výtvarnice spolupracovala s pražskými divadly (mj. Divadlo Rokoko, Činoherní klub, Divadlo Jiřího Wolkera) a v součastnosti mj. se Státní operou (Treemonisha, 2003). Od konce 70. do 90. let spolupracovala také s filmem (mj. Pozor, vizita, 1981; Střepy pro Evu, 1978; Volná noha, 1989) a televizí (Počítání oveček, 1981, seriál Černá země, 1985). Zahrála si drobné i větší dívčí role, když debutovala ve snímku Prosím, nebudit (1962) a poté se objevila jako Jitka ve filmu Bubny (1964), sektretářka v komedii Bílá paní (1965), Ta naše písnička česká (1967) a naposled jako „zmalovaná slečna“ Vrchní, prchni (1980). Zahrála si i ve studentském snímku Juraje Jakubiska Čekají na Godota (1966). Na obrazovce pak hrála v tv. filmu Polka jede do světa (1965) na konci 60. let vystupovala i v různých písničkových pořadech Z. Podskalského.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!