V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BAKEROVÁ, Daniela

Daniela BAKEROVÁ (* 13. 8. 1946 Bratislava)  – slovenská herečka. Vystudovala klavír, kompozici a dirigování na bratislavské konzervatoři (1966), během studia konferovala v souboru Lúčnica a moderovala tv. měsíčník Kaleidoskop zajímavostí a aktualit. Po absolvování herectví na brněnské JAMU (1971) byla angažována do Divadla J. K. Tyla v Plzni a od roku 1979 působila v Městských divadlech pražských. Menší role vytvořila v tv. seriálech Arabela (1983), Dynastie Nováků (1982), Vlak dětství a naděje (1985) a ve filmech Pomerančový kluk (1975), Kam nikdo nesmí (1979) a Nevěrné hry (2003). V paměti diváků zůstává především jako manželka souseda Pařízka (Z. Svěrák) Erna v komedii L. Smoljaka Vrchní, prchni (1980). Spolupracovala také s Čs. rozhlasem, resp. ČRo, Lyrou Pragensis a Violou. Výběr z milostné poezie Karla Kryla představila v komponovaných scénických pořadech Dvě půle lunety aneb Rebelant o lásce (1992) a Úlomky ze světa půlkacíře (1994).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!