V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ADAMCOVÁ, Martina

Martina ADAMCOVÁ (* 22. 4. 1966 Ostrava)  – herečka a moderátorka. Vystřídala nejrůznější zaměstnání, např. učila herectví na Lidové škole umění, jezdila jako průvodkyně a překládala. Do povědomí vstoupila počátkem 90. let, kdy se objevila v seriálu Přísahám a slibuji (1990) a uváděla zábavné tv. pořady Charlie talk showHry bez hranic. Několik hereckých příležitostí dostala od režiséra V. Olmera, v jehož filmech vytvořila postavy svůdných žen volných mravů: četařka Babinčáková v retrosnímku podle románové předlohy Josefa Škvoreckého Tankový prapor (1991), prostitutka zvaná Zrzka v kriminálním thrilleru Nahota na prodej (1993) a spolumajitelka luxusního nevěstince a prostitutka Ája Machová v erotických komediích Playgirls(1995) a Playgirls 2 (1995). Režisér J. Herz ji obsadil do snímku Pasáž (1996) a do tv. seriálu Černí baroni (2004). V 90. letech působila jako moderátorka Rádia Evropa 2. Roku 1993 se provdala za kanadského občana a odstěhovala do Montrealu, kde pokračuje v herecké práci (tv. film Perfect Assistant/Perfektní asistentka, 2008), ale aktivity rozšířila na činnost producentskou v rámci své vlastní společnosti Cova.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!