V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DRYŠL, Zdeněk

Zdeněk DRYŠL (* 30. 1. 1939 Blansko)herec. Po absolvování studia herectví na brněnské JAMU (1960) rok hrál ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a musel na vojnu. Od roku 1963 dodnes má angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě, kde působil i jako dramaturg (1975–90) a ředitel (1987–90). V českém filmu se zatím objevil třikrát: kromě epizodek pacienta Horáčka (Pět mužů a jedno srdce, 1971) a dvořana (Jak se budí princezny, 1977) ztělesnil s E. Lecchiovou rodiče třináctiletého školáka Petra Moravce (M. Suchánek), o jehož dobrodružstvích, které prožívá při potulkách městem se spolužákem Pavlem (D. Šedivák), vypráví film K. Smyzcka Jen si tak trochu písknout (1980). Na obrazovce si zahrál mj. poštmistra v epizodě Černá ruka z 1. série Četnických humoresek (2000) a komparzistu ve stejnojmenném povídce z dílu Silvestr v cyklu 3 + 1 s Miroslavem Donutilem (2004).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!