V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DROZDA, Cyril

Cyril DROZDA pseudonym Miloš Černoušek (od 1982) (* 8. 5. 1954 Kroměříž)  – herec. Vyrůstal v Prostějově, kde navštěvoval i dramatický obor na LŠU. Trvalý zájem o divadlo ho přivedl na dramatické oddělení brněnské Konzervatoře, kde vystudoval herectví (1969–72). Po maturitě měl angažmá na jednu sezonu v Českém Těšíně a od roku 1975 je kmenovým členem brněnského HaDivadla (Na hrázi věčnosti, Guma, Písek, Lidská tragikomedie, Král Oidipús, Deadwood, Tři sestry, Tvář v ohni), na jehož repertoáru a stylovém profilu se podílí interpretačně, autorsky i dramaturgicky. Po několika epizodkách (Iná láska, 1985; Zvláštní bytosti, 1990; Dědictví aneb Kurvahošigutntag, 1992) dostal před film. kamerou první velkou příležitost v úloze zatrpklého otce-filozofa ve Slámově hořké komedii Divoké včely (2001). Režisér Bohdan Sláma mu pak svěřil menší roli ředitele venkovské školy, kam přichází titulní hrdina (P. Liška) psychologického snímku Venkovský učitel (2007). Drozdův rozvážný, sympaticky neohrabaný projev doplněný strnulým výrazem tváře dobře rezonuje s portréty zneuznaných intelektuálů a věčných outsiderů. Takový byl invalidní otec Jarda v tragikomedii Mistři (2004) debutujícího režiséra Marka Najbrta, v jehož okupačním dramatu Protektor (2009) posléze ztělesnil kurátora výstavy německého umění, docenta Koubu. Spíš epizodní rozměr měly roličky pohřebáka ve Vachlerově černé komedii Doblba! (2005) a vyšetřujícího lékaře v Pouta (2010). Jedinou hlavní roli před kamerou byla postava zapšklého manžela v hořké komedii Saharské písky (2009), v bakalářské práci posluchače FAMU Josef Tuka. Ačkoliv filmografie není rozsáhlá, vyznačuje se kvalitními tituly režisérů mladé generace.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!