V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DRHA, Vladimír

Vladimír DRHA (* 7. 5. 1944 Praha)  – filmový režisér, scenárista a epizodní herec. Absolvoval střední ekonomickou školu a pracoval v podniku zahraničního obchodu Artia. Potom vystudoval film. a tv. režii na pražské FAMU (1963–70). Už během studií realizoval několik dokumentů v Krátkém filmu (mj. o K. Gottovi) a dokumentární tvorbě se věnuje nepřetržitě dodnes. Často pracuje v televizi jako režisér hraných, publicistických i zábavných pořadů. Inscenoval řadu her v pražském, brněnském i bratislavském tv. studiu. V hraném filmu měl debutovat Návštěvou (1970), podle scénáře Z. Salivarové, kterou normalizátoři nechali zničit včetně negativu. Směl pak natáčet až po desetileté přestávce, a to povídkou Věrné milování z triptychu Jak rodí chlap (1980). Zaujal svou celovečerní prvotinou komedií Dneska přišel nový kluk (1981), v níž potvrdil svůj smysl pro realitu a zachycení skutečnosti všedního dne mladých lidí. V různých žánrových klíčích pokračoval v portrétování svérázných mužských i ženských hrdinů, mnohdy s rysy outsiderů, např. v komorních příbězích Do zubů a do srdíčka (1985), Mezek (1985), Citlivá místa (1987), Dotyky (1988) a Početí mého mladšího bratra (2000). Další linii tvoří pohádky Jestřábí moudrost (1989), O třech rytířích, krásné paní a lněné kytli (1996) a O perlové panně (1997). Pracuje také pro komerční televize, pro Novu natočil první řadu seriálu Nováci, pro Primu mj. poslední řadu Rodinných pout či Velmi křehké vztahy. Sám na opačné straně kamery debutoval jako vrchní v Jirešově zfilmování Kunderova románu Žert (1968). Pak se několikrát na plátně objevil v epizodních rolích učitele (Citlivá místa, 1987), režiséra (Mrtvej brouk, 1998) a lékaře (Začátek světa, 2000). Nejvýraznější postavu – vychovatele z učňovského internátu Sváťu – ztvárnil ve své psychologické moralitě Mezek (1985). Objevil se i na obrazovce, hlavně v seriálech (Arabela, 1979; Křeček v noční košili, 1987; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Přítelkyně z domu smutku, 1992 či Josef a Ly, 2004), ale i v inscenaci Zlá minuta (2005).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!